گزارش مسابقات IRANPGC سری سوم


برتر های CSGO

ردیفنام تیم
1SW
2 RAGE
3MTC

برتر های DOTA2

ردیفنام تیم
1FELMYST
2 ROE
3SALTO

برتر های FIFA

ردیفنام نفرات برتر
1آرش خامنه ای(استان تهران)
2علیرضا حاجتی(استان تهران)
3آروین شایگان(استان تهران)

برتر های PES

ردیفنام نفرات برتر
1 مجید رضایی(استان قم)
2حامد حیدری(استان البرز)
3امیر حسین احمدی(استان تهران)

برتر های مبارزه در خلیج عدن

ردیفنام نفرات برتر
1حجت حیدری(بیرجند)
2محمد کشاورزیان(تهران)
3علی میر آخوری(تهران)

برتر های ارتش های فرازمینی

ردیفنام نفرات برتر
1محمد حسین سعیدی مطهر از گرمسار
2محمد کشاورزیان از تهران
3 امیر عطا بافنده از تهران

 


مشاهده جوایز رده های برتر


گالری تصاویر مربوط به مراحل نهایی مسابقات